Mobilní reklama

Mobilní reklama

Vidíme je na každém kroku. Reklama je zkrátka pro naše podnikání stěžejní. Je však důležité vybrat ten správný typ reklamy. Často jde o velice náročný proces, který nás zatěžuje jak časově tak i finančně. Pokud tedy chceme zabodovat musíme vymýšlet takovou reklamu, která se zaměří na požadovaný typ zákazníků.
posílání mailů

Můžeme tedy volit z několika typů:

· Přímá reklama

· Nepřímá reklama

Většina z nás zná reklamu spíše z pohledu zákazníka a ani si neuvědomujeme, jak bychom mohli nabyté znalosti a zkušenosti využít v rámci našeho podniku. Nejprve je vhodné definovat základní dělení mezi přímou a nepřímou.

V rámci přímé se snažíme cíleně zákazníka bombardovat signály, že právě náš výrobek je ten nejlepší. Využíváme za tímto účelem nejrůznějších mediálních kanálů. Od televize přes reklamní bannery na internetu až k rádiovým stanicím. Tato reklama však spoléhá na působení přímo na cílovou skupinu což v rámci plošné reklamy není příliš možné.

Mnohem efektivnější a účinnější je tedy využití služeb té neplacené. Ta funguje jako následující řetězec k placené. Pokud tedy působíme na zákazníka přímo a někteří lidé ze skupiny inovátorů se rozhodnou výrobek koupit následuje jejich hodnocení.
prodej přes eshop

U začínajících výrobků jsou recenze stěžejní. Mnoho firem si tedy platí copywritery, kteří píší umělé pozitivní komentáře, které však zkreslují skutečnou kvalitu. Proto je dobré získávat recenze z více zdrojů zároveň.

Jako další formu neplacené reklamy je doporučení. Pokud je klient s výrobkem spokojen rád se s touto zkušeností podělí s ostatními, kteří na základě jeho doporučení výrobek koupí.

U advertisace je tedy rozhodující cena. Pokud máme dostatek finančních prostředků jsme ochotni si zaplatit specialisty či celé marketingové oddělení. Pro ty méně movité z nás je tady stálá reklama, která sice nemá takový dosah, avšak může náhodně zaujmout širokou škálu klientů.

Mezi nejznámější patří zejména polepy aut či billboardy.

V rámci polepů můžeme volit mezi širokou škálou. Buď si necháme polepit celé auto nebo pouze mikroskopické logo. V každém případě čím větší reklama tím samozřejmě víc zaujme. To se ovšem odráží na ceně.

Zviditelnění firmy a produktů může být pro firmu zásadní. Hlavně na počátku, kdy firma nemá vybudovaný dostatečný brand a pověst není v povědomí zákazníků. Proto je zapotřebí ukázat se světu a případně zaujmout.

Comments are closed.