Historie oděvnického a kožedělného průmyslu

Historie oděvnického a kožedělného průmyslu

Na počátku samé existence lidstva plnil oděv funkci pouze praktickou, lidé na sebe v zimě omotávali kožešiny ulovených zvířat, aby nezmrzli, později si i v teplém počasí začali zahalovat své citlivé partie, aby je ochránili před nejrůznějšími poraněními. Až o mnoho tisíc let později, začal oděv plnit i funkci estetickou. Už od dob hlubokého středověku se z oděvu dalo rozeznat, z jaké sociální vrstvy člověk pochází. Toto pravidlo platí v určité formě dodnes, protože velmi často se finanční situace odráží právě v odívání.
klíče na košili
Ale zpět k průmyslové výrobě a k . Na počátku stála švadlena, která kompletovala celý kus oblečení. Tento proces je ovšem poněkud zdlouhavý. V 19. století se proto i v oděvním a kožedělném průmyslu začala využívat manufaktura. Znamenalo to založení továren, kde pouze jedna vybraná šička prováděla na mnoha kusech oděvů vždy jeden a ten samý úkon.
boutique pro dámy
Výroba se tak mnohonásobně zrychlila a zlevnila. Tento způsob výroby, s mnoha úpravami a vylepšeními, přetrvává dodnes. Zajímavostí je, že jeden z průkopníků manufaktury v kožedělném průmyslu u nás, byl obuvník Tomáš Baťa, který vymyslel i mnoho marketingových tahů, které známe i dnes. Jeden z nejzajímavějších je, že vymyslel prodejní cenu zakončenou devítkou (např. 99 Kč), která přívětivě působí na podvědomí zákazníka, protože je přece pořád lepší dát za boty 99 Kč a ne celou stokorunu. Navíc taková cifra může mít pro velký řetězec i nespornou výhodu v ušetření prostředků na dani, neboť dnešní zákazníci mají tendenci si „pouhou“ korunu nenechávat vracet, ačkoli je to „pouhá“ koruna, když se za den sejde takovýchto zákazníků více, může to vytvořit docela slušný obnos peněz, ke kterým obchod přišel úplně zadarmo.
prodejna oblečení
Nevýhoda odívání z průmyslové výroby je ta, že na ulici zřejmě potkáte mnoho jiných lidí ve stejném oblečení, jako máte vy. Jak se takové situaci vyhnout? Najdete si nějakou dobrou švadlenu, sice si připlatíte, počkáte si, ale budete mít naprostý originál, navíc přímo na vaše míry.

Comments are closed.