Hravé učení bez biflování

Hravé učení bez biflování

Výlety a exkurze

·         Vezměte dítě na místo, kde se něco naučí – do muzea, pevnosti poznání. V současné době existuje spousta specializovaných muzeí, například veteránů, kočárků apod. Není nic jednoduššího než dle zájmu dítěte vybrat nejvhodnější muzeum a motivovat jej k vlastnímu poznávání.
·         Pokud máte možnost zajistit dítěti exkurzi někde, kde se něčemu přiučí, pak neváhejte. V praxi se totiž dítě naučí nejvíc a má možnost se samo zajímat o specifikace oboru. Důležité je vzbudit v dítěti zájem. Hraje si rádo na hasiče? Pak zkuste exkurzi u hasičů nebo den otevřených dveří v hasičské zbrojnici.
veselý školáčci

Moderní materiály

·         Časopisy mohou být výborným zdrojem informací pro dítě. Předplatné časopisu dle zaměření dítěte můžete darovat třeba k Vánocům či narozeninám.
·         Knihy můžete s dítětem vybrat společně, návštěva knihkupectví může být pro dítě odměnou a vzácnou chvílí, kdy si může vybrat knihu dle vlastního přání.

Zapojte prarodiče

·         Obyčejné povídání si s prarodiči může být krásným zdrojem historických informací a dat. Prarodiče často zažili spoustu kritických momentů blízké historie a mají o čem povídat, navíc i mezigenerační soužití podporuje u dítěte rozvoj emoční inteligence a empatie. Prarodiče mohou také předávat své pracovní zkušenosti a dovednosti a naučit dítě třeba pracovat se dřevem či vařit a péct. I v kuchyni si může dítě procvičit základy dělení či násobení.
mamka s dcerkou u pc

Kroužky

·         Pomocí kroužků můžeme v dítěti vzbudit zájem o vědu a pokusy. Kroužky zábavné vědy jsou dnes dostupné v každém větším městě a některé univerzity mají i speciální programy pro děti. Dětská univerzita je zaměřená na široké spektrum oborů, tak aby děti vyzkoušeli co nejvíce možností a měly možnost se zamyslet nad svým dalším směřováním. Kroužky také smysluplně vyplní volný čas dětí a poskytnou jim možnost dalšího zapojení se do kolektivu.

Comments are closed.