Profesní zaměření – jak na to

Profesní zaměření – jak na to

První možná volba profesního zaměření přichází v životě dítěte zhruba v patnácti letech, kdy si vybírá střední školu /nebo gymnázium či učiliště/ – asi nám dáte za pravdu, že v takovém věku ještě dítě může jen velmi přibližně vědět, co by chtělo jednou v životě dělat. Pokud se však vůbec nedokáže rozhodnout, může si zvolit gymnázium, a tak se specializace odsune. Gymnázium však není pro každého, plus tu hraje roli i tak, že po vystudování gymnázia pravděpodobně nebudete mít žádnou profesní praxi, tudíž prostě nutně budete muset na vysokou školu, i kdyby se Vám nechtělo. Další rozhodnutí nastane s nástupem na vyšší odbornou nebo vysokou školu a následně můžete uvažovat buď nad magisterským vzděláním, ale i nad různými kurzy, druhým bakalářským studijním programem, prací a tak dále. Jak se pokaždé rozhodnout správně a tak, abyste svého rozhodnutí později nelitovali?

 výběr životní cesty

V první řadě je důležité uvědomit si, co Vás baví a čemu se věnujete ve svém volném čase. Pokud jste v dané činnosti opravdu dobří a chtěli byste se jí věnovat i nadále, můžete si zvolit v rámci profesního zaměření školu, která se Vašeho zájmu bude týkat.

 

Uvědomte si také to, jaké jsou Vaše slabé a silné stránky – pokud v něčem doopravdy vynikáte, je vhodné se v rámci profesního zaměření vydat právě tím směrem. Naopak pokud víte, že se Vám něco doopravdy nedaří a, jak se říká, „nemáte na to buňky“, raději tento obor nevolte.

 

Značně pomoci Vám mohou různé osobnostní testy – díky nim poznáte, jaké jsou Vaše silné a slabé stránky, jaký máte vztah k lidem, jak vnímáte svět, na co se zaměřujete a jak pracujete.

 vybírání životopisů

Dobrou výpovědní hodnotu má kupříkladu MBTI test, který je založený na Jungově učení a stojí za ním Katharine Cook Briggsová se svou dcerou Isabel Briggsovou Myersovou. Objevují se v něm termíny jako introverze a extroverze, smyslové vnímání a intuice, cítění a logické uvažování, organizovanost a chaotičnost. Po absolvování testu získáte svůj osobnostní typ o čtyřech písmenkách, která značí, čemu ve svém běžném fungování dáváte přednost – tedy jestli jste v rámci přístupu k lidem introvert, nebo spíše extrovert, jestli dáte na svojí intuici, nebo spíše potřebujete pevně daná fakta, jestli se necháváte ovládat pocity, nebo u Vás spíš vládne spíše chladná logika a jestli jste spíše organizovaní, nebo máte spíše raději chaos.

 

Dalším šikovným testem je také ten enneagramový – je v něm devět typů, přičemž pro Vás budou nejdůležitější ty dva, u kterých budete mít největší shodu. Tato typologie se soustředí na to, aby Vám osvětlila, v čem vidíte smysl života, za jakých podmínek si myslíte, že Vás budou mít lidé rádi, a co je pro Vás důležité.

Comments are closed.