Bdělé jógové spaní

Bdělé jógové spaní

Dá se říct, že jóga nidra je vlastně takové příjemné “jógové spaní“. Je to prožitek, při kterém jsme hluboce uvolněni, relaxujeme a dosahujeme kvalitní regenerace organismu (především nervového systému). Naše mysl je bdělá, ale okolí nevnímáme.
buddha na hladině
 
Najdeme si vhodné místo
K praktikování jógy nidra musíme samozřejmě přistupovat na pečlivě vybraném místě. Neměl by nás tam nikdo a nic rušit. Nejde jen o hluk všeho druhu, o lidi a zvířata, co s námi sdílí společné obydlí. Pozor si dáme například i na obtížný hmyz, pokud chceme klidně „spát“ na terase či v zahradě. Na mobil na chvíli zapomeneme! Také by nám neměla být zima nebo naopak horko, neměli bychom být v průvanu. Výběr klidného místa je velice důležitý, protože necitlivé a rychlé „vytržení“ z ozdravného stavu, který hodláme navodit není zdravé pro naši psychiku! Další důležitou věcí je, aby naše hlava (v případě praktikování v sedu obličej) směřovala na sever. Pokud budeme „jógové spaní“ provádět správně, nahradí jeho půlhodina i několik hodin spánku „normálního“! Dalším bonusem je, že „normální spánek“ bude kvalitnější a v noci nebudeme trpět nespavostí.
 
Pozice vleže nebo vsedě
Ležíme na zádech v pozici mrtvoly (šavásana). Dýcháme klidně, nádechy a výdechy na osm dob, pauzy na čtyři doby (rytmus 8 4 8 4). Když se dostatečně uvolníme, dýcháme dále svým přirozeným rytmem. Začneme se soustředit na solar plexus. Navodíme si představu, že z tohoto místa vystupuje proud energie a pohybuje se v kruzích (ve směru hodinových ručiček). Kruhy jsou větší a větší, až je v nich celé naše tělo. Pak energie postupuje vzhůru ve spirále. Zastavíme se v bodě asi 15 cm nad temenem hlavy. „Držíme“ ho cca 3 minuty. Jsme uvolnění, ale bdělí. Pak spirálu „otočíme“. Směřuje do solaru a točí se obráceně (proti směru hodinových ručiček). A to jsme se již dostali do „hlubší“ nidry, prožíváme naprosté uvolnění! Asi za 20 minut začneme tělo vnímat, probouzet se. Probuzení musí být pomalé a citlivé, abychom se vyvarovali závrati.
 jóga při západu slunce
Cvičení jógového spánku můžeme provádět samozřejmě také ve vzpřímeném sedu. Vybereme si jeden z jógových sedů, který je pro nás pohodlný (který používáme při meditaci). Postup je vlastně stejný jako u nidry vleže. Bod, na který se budeme soustředit je v tomto případě umístěn nad hlavou, na vrcholu energetické spirály. A „spaní“ se navozuje trochu kratší, asi 12 minut. Probouzíme se opět pomalu!

Comments are closed.